DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Deklaracja dostępności

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu umożliwia czytelnikom dostęp do literatury oraz korzystanie z wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych.
Osoby ze specjalnymi potrzebami (w tym niedowidzące i niewidome) mogą korzystać z:
- książek mówionych na płytach CD i kasetach magnetofonowych;
- książek Duża Litera, ze względu na wielkość czcionki ułatwiających czytanie osobom słabowidzącym;
- książek napisanych alfabetem Braille’a;
- książek mówionych w systemie mp3 do odtwarzania poprzez urządzenie o nazwie „czytak” (ok. 3.000 tytułów);
- wypożyczenia czytaków – urządzeń umożliwiających odtwarzanie audiobooków;
- wypożyczenia czytników e-książek;
- wypożyczalni e-książek (kody dostępu do baz IBUK Libra i Legimi);
- filmów z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją.
- płyt CD z muzyką;
- stanowiska złożonego z powiększalnika tekstu oraz komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących oraz niewidomych.

Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Strona Internetowa

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”.

Nie wszystkie obiekty graficzne posiadają tekst alternatywny

Niektóre obiekty nie mają odpowiednich tagów HTML

Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Tryb wysokiego kontrastu

Regulacja rozmiaru czcionki

Widoczny fokus

Wyróżnienie odnośników

Mapa strony

Wyłączenia:

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań WBP w Opolu opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Martin Hadrian.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 40 66 449

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu informuje, że w obszarze architektonicznym 2 z posiadanych budynków są dostosowane (budynek główny - ul. Piastowska 18-19 i Biblioteka Obcojęzyczna - ul. Kośnego 34), 2 są objęte nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków („pałacyk” - ul. Piastowska 20 i Zamek w Rogowie Opolskim), Biblioteka Muzyczna (ul. Rynek 1) znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach obiektu znajdującego się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Biblioteka Austriacka znajduje się na 1 piętrze budynku przy pl. Piłsudskiego 5, w którym nie ma możliwości dostępu bezpośredniego.
 2. Budynek główny WBP (ul. Piastowska 18-19) - budynek posiada 2 wejścia od ulicy Piastowskiej 18 oraz 19; wejście od ulicy Piastowskiej 18 wyposażone jest w oznakowane żółtymi pasami, automatycznie otwierane drzwi umożliwiające wjazd osoby na wózku, na podłodze parteru zamontowane są prowadzące do szatni, wypożyczalni oraz windy, wypukłe ścieżki naprowadzające dla niewidomych i niedowidzących (pasy prowadzące i pola uwagi), na parterze przy wejściu znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych; na parterze bez barier architektonicznych dostępna jest Wypożyczalnia Główna. Na 1 piętrze znajduje się Czytelnia i Czytelnia Internetowa. Czytelnia Główna wyposażona jest w stanowiska dla osób niewidomych i niedowidzących złożone z powiększalnika tekstu, komputera ze specjalistycznym programem udźwiękawiającym dla osób niewidomych (JAWS) oraz programem powiększająco-udźwiękawiającym dla osób niedowidzących (MAGic Plus) ze specjalną klawiaturą MAGic Keyboard; programem OCR ABBYY FineReader, syntezatorem mowy. Dostęp do działów znajdujących się na 1 i 2 piętrze, w tym z tych z których mogą korzystać czytelnicy (Czytelnia Główna, Czytelnia Internetowa i Dział Informacyjno-Bibliograficzny) możliwy jest z pomocą windy dla osób z niepełnosprawnościami; kilka najważniejszych drzwi wewnętrznych (wypożyczalnia, czytelnia) oznakowanych jest w brajlu.
 3. Schody w obiekcie są na początku i końcu oznaczone antypoślizgową kontrastową listwą odblaskową.
 4. W obiekcie przy ul. Piastowskiej 18-19 brak pochylni, platform informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 5. Budynek „pałacyk” (ul. Piastowska 20), w którym znajduje się Galerii WuBePe, jest objęty nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; budynek posiada dwa wejścia, do których prowadzą schody bez rampy dla wózków, w obiekcie brak platform informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 6. Do obiektów zlokalizowanych w Opolu przy ul Piastowskiej 18-19-20 można dojechać samochodem. Obiekty posiadają wewnętrzny, monitorowany parking bez wydzielonych miejsc przeznaczonych dla osób niewidomych, ale ilość miejsc jest wystarczająca dla kilkunastu pojazdów.
 7. Biblioteka Austriacka (pl. Piłsudskiego 5) znajduje się na piętrze, do którego prowadzą tylko schody bez rampy. W bibliotece brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej. Zbiory Biblioteki Austriackiej są dostępne na zamówienie i do odbioru w Wypożyczalni Głównej, znajdującej się na parterze, w dostosowanym budynku przy ul. Piastowskiej 18.
 8. Biblioteka Muzyczna (ul. Rynek 1) znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach na parterze obiektu znajdującego się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek nie jest wyposażony w windę, klatka schodowa nie posiada rampy dla wózków. W bibliotece brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej. Zbiory Biblioteki Muzycznej po wcześniejszym zarezerwowaniu egzemplarzy są dostępne do odbioru na parterze w Wypożyczalni Głównej, znajdującej się w dostosowanym budynku przy ul. Piastowskiej 18.
 9. Biblioteka Obcojęzyczna (ul. Kośnego 34) mieści się na parterze budynku mieszkalnego; biblioteka bez barier architektonicznych z bezpośrednim dostępem (wjazd z poziomu chodnika, oraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych); drzwi wejściowe wymiarowe otwierane klamką, umożliwiają wjazd wózkiem osobie niepełnosprawnej. Biblioteka wyposażona jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnością.
 10. Budynek Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego (ul. Szpitalna 11 ) posiada wejście od ulicy Szpitalnej i podjazd dla osób niepełnosprawnych również od ul. Szpitalnej. Drzwi do budynku są szerokie i odpowiednio dostosowane do osób na wózku. Budynek wyposażony jest w windę dla osób z niepełnosprawnością. Na I i II piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie kondygnacje budynku posiadają dostęp do windy, co umożliwia dotarcie do nich osobom niepełnosprawnym. Nie posiada oznaczeń w formie wypukłej ścieżki naprowadzającej dla niewidomych i niedowidzących (pasy prowadzące i pola uwagi) Schody w obiekcie na początku i końcu nie są oznaczone antypoślizgową kontrastową listwą odblaskową. W obiekcie brak pochylni, platform informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Do budynku nie zostało przydzielone żadne miejsce parkingowe z oznaczeniem dla niepełnosprawnych. Wystawa stała Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, która jest dostępna dla zwiedzających nie jest dostosowana w formie wypukłej ścieżki naprowadzającej dla niewidomych i niedowidzących (pasy prowadzące i pola uwagi).
 11. Do budynków znajdujących się w Opolu przy ul. Piastowskiej 18-19-20, Kośnego 34, Piłsudskiego 5, Rynek 1 jest możliwość przyjścia z psem asystującym.
 12. Zwrotu książek ze wszystkich agend można dokonać poprzez czynną całodobowo wrzutnię, zlokalizowaną po prawej stronie przy wejściu do głównego budynku biblioteki, ul. Piastowska 18.
 13. Zamek w Rogowie Opolskim (ul. Parkowa), objęty nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jest obiektem zabytkowym; modernizacje i przebudowy są trudne, ponieważ naruszają charakter historyczny, są też ograniczone wymogami i przepisami prawa o ochronie zabytków wpisanych do rejestru. Obiekt nie jest wyposażony w pochylnię. W obiekcie brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej. Obiekt wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 14. Spotkania autorskie i inne imprezy kulturalne odbywają się w namiocie zlokalizowanym za budynkiem „pałacyku” (ul. Piastowska 20). Do namiotu, bezpośrednio z parkingu prowadzi ścieżka. Namiot i droga do niego pozbawione są barier architektonicznych.
 15. W obiektach Biblioteki nie ma w chwili obecnej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. Potrzebę skorzystania z tłumacza j. migowego może zostać zrealizowana po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 77 40 66 452 lub mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Część wydarzeń kulturalnych odbywa się z udziałem tłumacza j. migowego.

Udostępnij