PRAWO BIBLIOTECZNE - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
 1. Ustawa o bibliotekach z dnia 07 sierpnia 2019 r.
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia
 3. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 26 marca 2012 r.
 4. Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury z dnia 3 października 2012 r.
 5. Rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi z dnia 5 grudnia 2012 r.
 6. Rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną z dnia 5 grudnia 2012 r.
 7. Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury z dnia 26 stycznia 2012 r.
 8. Rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego z dnia 4 lipca 2012 r.
 9. Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 14 lutego 2012 r.
 10. Rozporządzenie w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu z dnia 26 lipca 2012 r.
 11. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z dnia 24 maja 2012 r.
 12. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów z dnia 24 maja 2012 r.
 13. Rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi z dnia 25 października 2012 r.
 14. Rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” z dnia 5 stycznia 2012 r.
 15. Rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z dnia 5 stycznia 2012 r.

Udostępnij