Otwarcie wystawy i prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wyszukaj wydarzenie

Otwarcie wystawy i prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zaprasza na wernisaż wystawy „Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy! Skauting i harcerstwo na Kresach, Rusi (Ukrainie), Łotwie i w Rosji 1911 – 1946” ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego. W pięciu salkach pałacyku przy ul. Piastowskiej 20, można będzie zobaczyć oryginalne wydawnictwa, materiały i pamiątki związane z jednostkami skautowymi i harcerskimi działającymi na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej a także na Ukrainie, Łotwie i w Rosji. Wśród eksponatów przypominających rolę Lwowa jako kolebki polskiego ruchu skautowego znajdą się m.in. oryginalne zdjęcia Andrzeja Małkowskiego i korespondencje Olgi Drahonowskiej, dokumenty pierwszych instruktorek skautowych, pierwsze podręczniki skautowe wydane we Lwowie w latach 1911 - 1914, egzemplarze najważniejszego pisma skautowego i harcerskiego – „Skauta”, od historycznego, pierwszego numeru z października 1911 roku po ostatni wydany przed wakacjami w roku 1939, pocztówki z lat 1911 – 1914 wydawane nakładem Naczelnej Komendy Skautowej i redakcji „Skauta” a także jedyny, znany egzemplarz kapelusza skautowego ze Lwowa sprzed I wojny Światowej. Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginalne wydawnictwa harcerskie z innych ośrodków na Kresach m. in. z Wilna, Stanisławowa, Borysławia, Łucka czy Równego z lat 20. i 30.. Ciekawostką będą ogromnie rzadkie materiały związane z działalnością harcerstwa polskiego na wschodzie - w Kijowie, Tyflisie, Krasławiu i Dyneburgu na Łotwie czy w Kałudze i Nikołajewsku w głębi Rosji. Kresy w latach 20. i 30. były terenem gdzie latem obozowały bardzo liczne drużyny i hufce z całej II Rzeczypospolitej. Stąd na wystawie efektowne zdjęcia i albumy z letnich obozów harcerskich na Wileńszczyźnie, nad Naroczą, na Wołyniu, Podolu i w Karpatach Wschodnich. Po raz pierwszy zaprezentowane zostaną unikatowe materiały związane z działalnością konspiracyjnego Harcerstwa Polskiego we Lwowie w latach 1944 – 1946: fotografie i dokumenty, plany zbiórek, notatki szkoleniowe, kronika w formie zielnika. Wszystkie obiekty eksponowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego, kolekcjonera i popularyzatora dziedzictwa ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Wernisażowi towarzyszyć będzie multimedialna prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego „Lwów – kolebka polskiego skautingu. Nie tylko Andrzej i Olga…”. Serdecznie zapraszamy! 

  

miejsce dla historii3.png    
Spotkanie realizowane w ramach wniosku "Miejsce dla historii", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Udostępnij